Sjunde tanken

"Någon har sagt att historier bara händer människor som har förmågan att berätta dem. På samma sätt kanske erfarenheter bara erbjuds människor som förmår ta dem till sig."

Ur Paul Austers "New York-trilogi", s. 327

Att vara vaken, se möjligheterna och fånga in dem kan vara medfött. Men jag väljer att tro att det är en färdighet som kan tränas upp och blomma ut. Var beredd i vardagen – den är ofta mer spännande än du tror.

Kommentarer