Tanke nr 837: Om roller man haft

Förra året var jag med på "Suffragett", ett lajv om rösträttsrörelsen i Sverige i början av förra seklet, se bild nedan. I spelet blandades fiktiva och verkliga personer. Jag spelade Ada Nilsson, läkare och frisinnad rösträttskvinna. Nu har det kommit en ny bok om hennes liv. Läs mer här.

Foto: Heléne Norstedt

Hittade också en artikel där det tipsas om hur man kan använda lajv i museiverksamhet. Läs mer här. Och vill ni läsa en inifrån-artikel från lajvet så finns det en här.

Kommentarer